Liên hệ với chúng tôi

Gốm Trắng
Kim Lan
0436721237 Hà Nội

0986146902

Vui lòng gọi điện thoại hoặc trực tiếp đến cửa hàng của chúng tôi theo giờ làm việc như sau:

Thứ Hai - Thứ Sáu: 9:00 giờ sáng - 6:00 giờ chiều
Thứ Bảy - Chủ Nhật: 9:00 giờ sáng - 8:00 giờ tối

Hoặc gởi thư điện tử cho chúng tôi bất cứ khi nào, chúng tôi sẽ trả lời bạn vào ngày làm việc kế tiếp.

kaiba_kid1412@yahoo.com

Phản hồi